Sosyolojik Araştırmalar e-dergisi, Nisan 2017 tarihinden itibaren yeniden yapılandırılma sürecine girmiştir. İkinci bir bilgilendirmeye kadar dergimizde yayın süreci durdurulmuştur.

ISSN 1304-2823